Fundusze Europejskie program Regionalny

Zdrowy Gołdap

W 2019 roku Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny Grzegorz Piwko Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WAMED” podpisał umowę o dofinansowanie oraz realizację projektu RPWM.10.07.00-28-0021/19 pn. „Zdrowy Gołdap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dłonie

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród mieszkańców (752 K, 1128 M) powiatu gołdapskiego. Projekt realizuje „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

Zachęcamy do udziału w projekcie w zakresie:

  • Proces kwalifikacji do programu – konsultacja z lekarzem,
  • Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna,
  • Działania terapeutyczne - aktywność fizyczna,
  • Działania edukacji prozdrowotnej - wykłady szkoleniowe w zakresie programu polityki zdrowotnej uwzględniają działania zdrowotne dot. schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdów w ramach udziału w interwencjach programu, oraz opieki nad osobą niesamodzielną.

Serdecznie zapraszamy chętnych:

– osoby aktywne zawodowo w wieku: kobiety w wieku 18-59 lat, i mężczyźni 18-64 lata, zamieszkujący obszar powiatu gołdapskiego. Udział wg kolejności zgłoszeń, kwalifikowalności uczestników oraz wytycznych rekrutacyjnych.

ZAPISY W PUNKCIE:

VILLA ZDROWIA

Adama Mickiewicza 37B
19-300 Ełk
797 985 500

Dokładne terminy wsparcia w ramach działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie programu polityki zdrowotnej, będą uzupełniane na bieżąco.

Po zakończeniu spotkania z zakresu edukacji prozdrowotnej prosimy o wypełnienie ankiety do celu monitorowania efektów realizacji projektu.